Skip to content
Beleidsplan WTC Vroomshoop

Inleiding;

Medio herfst 2020 hebben wij als bestuur het plan op gevat om te gaan werken aan een Beleidsplan 2020 – 2025. Er is duidelijk behoefte om zaken gestructureerd en met meer focus op de toekomst aan te pakken en te stimuleren. Primair hierbij is dat het bestuur er naar streeft om een actieve wielerclub; Race en ATB, te zijn in 2025 in Twenterand; Vriezenveen, Westerhaar- Vriezenveensewijk, Vroomshoop en Den Ham.

Missie; WTC wil door haar activiteiten die zij organiseert bijdragen aan vitaliteit en fietsplezier van haar leden.

Visie; Fietsen in groepsverband op het eigen niveau maakt gezonder en gelukkiger.

Onderwerpen die in dit Beleidsplan aan de orde komen zijn;

 1. Doelstellingen
 2. Doelgroepen
 3. Activiteiten
 4. Organisatiestructuur
 5. Kader
 6. Accommodatie
 7. Financiën
 8. Samenwerking
 9. Communicatie

1. Doelstelling periode 2020 -2025;

De Komende vijf jaar willen we werken aan de betrokkenheid van de leden bij clubactiviteiten. We stellen ons daarbij de volgende doelen;

 • Over 5 jaar 70% van de leden actief hebben door deelname aan de clubactiviteiten twee/drie/vijfdaagse en of trainingen.
 • Aandacht voor ledenwerving en ledenbehoud. Inwoners van de genoemde dorpen boven de 25 jaar zijn onze potentiële leden. Jongeren (10 – 25) willen wij voor onze club winnen door deel te nemen aan het ATB trainingspark Westerhaar.
 • Clubavonden voor de categorieën snelle groep, tourgroep en recreatiegroep die past bij het ambitie niveau van de onze leden.

Doelstelling op korte termijn 2021/2022;

– Per groep een ” middel” inzetten om de betrokkenheid/activiteiten te verhogen.

– Activiteitenplan per groep;

 • training voor een snelle groep, trainingsvormem; klimtraining/ intervaltrainingen/ op kop fietsen naar vermogen.
 • Geven van training aan startende ATB’ers; 20 – 21
 • een kop koffie voor de recreatiegroep.
 • Clubdagen met een stop en afstanden gericht op deelnemende groepen; snelle-, tour- en recreatiegroep.
 • Start2bike; Race en ATB.

– Jubileum activiteit; 40 jarig bestaan

2.Doelgroepen;

 • Racegroepen; categorie ABC, Dikkebanden en ATB.
 • Speciale aandacht voor jeugdgroep; opleiding en programma.

3.Activiteiten;

De activiteiten die wij organiseren zijn er op gericht dat wij een aantrekkelijke fietsclub willen zijn voor;

Volwassenen; Race groepen in de leeftijdsgroep 25+.

Jongeren; ATB groepen in de leeftijdsgroep 10+

– Prestatie niveau;

Groepen indelen op eigen initiatief naar prestatie niveau;

 • Snelle groep (+ 30 km/uur); trainingsopbouw tijdens het seizoen.
 • Toergroep (28 km/uur)
 • Recreatieve groep (26 km/uur) ma/do middag:

Misschien groepsgrootte aanpassen, nu is dat max. 20, misschien max. 14 of 16 en dan splitsen in snelle en langzame groep.

– Startplaatsen;

Den Ham, Vriezenveen, Westerhaar en Vroomshoop

4.Organisatiestructuur

Het bestuur wil zich laten ondersteunen door Commissies.

Elke commissie wordt ondersteund door coördinator uit bestuur;

 • PR en Communicatiecommissie; naam; Erwin Lette
 • ATB commissie; naam; Dennis Wind
 • Tour/ Tochten commissie; naam; ????
 • ATB Onderhoud commissie; naam; ????
 • Sponsorcommissie; naam; ????
 • Websitecommissie; naam; Peter Kosse
 • Evenementencommissie: naam; ????
 • Tweedaagse commissie; naam; Henk van Leusen
 • Driedaagse commissie; naam; Geralt Gijsbers, Hans Hoogenraad
 • Vijfdaagse commissie; naam; Harry Roerink
 • GPS commissie; naam; ????

5.Kadervorming

Voor de benodigde continuïteit van onze wielerclub dienen bestuur en commissies volledig bezet te zijn. Hiervoor verdient opleiding alle aandacht, primair denken wij hierbij aan;

 • Trainersopleiding
 • Doorstroming van commissieleden naar bestuur

6. Accommodatie

Onze Clubactiviteiten worden georganiseerd in de kantine van Sportlust, indien deze locatie geschikt is voor betreffende activiteit.

Training voor ATB leden wordt georganiseerd op de ATB trainingslocatie in Westerhaar.

7.Financiën

Inkomsten; -Contributie,

-Sponsoring,

-Clubblad; advertentie opbrengsten/ digitaal clubblad??

-Indien mogelijk subsidies/ fondsen)

Contributiebeleid; -Gelijke contributie, bij gelijk blijvende bijdrage sponsoren.

-Eigen vermogen; Huidige niveau handhaven

8.Samenwerking

Sportverenigingen SWCT; samen gebruik maken van ATB trainings locatie Westerhaar Mogelijkheden onderzoeken met;

 • WTC Tubbergen
 • Voetbalverenigingen; Den Ham, Westerhaar en Vroomshoop
 • Triatlon/ Atletiek vereniging Vroomshoop

NTFU;

Gebruiken voor kennis en om eigen organisatie te versterken.

9.Communicatie

Doel; laten zien wat WTC kan betekenen voor potentiele fietsers in Twenterand

Middelen;

 • Clubblad/ Digitaal clubblad
 • Regionale bladen
 • Facebook pagina
 • Nieuwsbrief nieuwe leden
 • Winteractiviteiten

“Lampje” rijden; gravelbike/ ATB

Kracht- en coördinatie training ter voorbereiding op het zomerseizoen.

Graveltochten; gravelbike/ ATB

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid/ goed doel.

Opruimen van zwerfafval;  “Ploggen”. Route Zand&Venen Sibculo.

Sponsering van clublid/ leden die deelnemen aan goed doel; budget afhankelijk van mogelijkheden binnen de begroting en ondersteunen actief waar mogelijk.