Clubinfo

Bestuur:

 

Algemeen:

WTC Vroomshoop is opgericht in 1981 en aangesloten bij de NTFU onder verenigingsnummer 104023. Leden van WTC Vroomshoop zijn automatisch lid van de NTFU en kunnen gebruik maken van de faciliteiten: een fietsschadeverzekering, korting op meer dan 2500 toertochten in heel Nederland, korting op trainingen en clinics; bovendien ontvangen ze gratis het tijdschrift Fiets.

Leden van WTC Vroomshoop betalen jaarlijks een bedrag als contributie. Deze wordt vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering die wordt gehouden in januari. Tijdens deze vergadering wordt een financieel jaaroverzicht gepresenteerd door de penningmeester. Een kascontrolecommissie houdt toezicht op een juiste verwerking van de financiële middelen.

Jan Luchies en Dieks Hekman: oprichters van WTC Vroomshoop, benoemd tot ereleden

De activiteiten van de club bestaan uit:

 • Clubmiddagen (maandag, donderdag en zaterdag) waar in verschillende snelheidsgroepen een route wordt gereden (de lengte is afhankelijk van de mogelijkheden afgestemd op het seizoen).
 • Trainingsavonden (dinsdag en donderdag) waar eveneens in verschillende snelheidsgroepen een route wordt gereden die iets meer een beroep doet op uithoudingsvermogen en snelheidsontwikkeling. Hierbij zijn enkele trainingsavonden gericht op fietstechniek (b.v. waaierrijden, klimtraining of bochtentechniek). De trainingsavonden starten in april en lopen door tot half september. De afstand die wordt gefietst is afhankelijk van het tijdstip waarop de duisternis invalt. Het is wel verstandig aan het begin en het eind van het seizoen een lampje op de fiets mee te nemen.
 • Clubdagen (op zaterdagen) waar eveneens in snelheidsgroepen een route tussen 50 en 130 km in de omgeving wordt gefietst; we streven naar een gevarieerd programma. Onderweg wordt meestal ergens aangelegd voor een kop koffie. Twee keer per jaar wordt de clubdag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (de bonensoeptocht als openingstocht en de snerttocht als afsluitende tocht in het seizoen). De route en organisatie van de clubdagen wordt afwisselend door WTC-leden verzorgd. Verdere bijzonderheden en actuele gegevens vind je in de agenda.
 • Gezamenlijke deelname aan georganiseerde toertochten in en buiten de regio.
 • Tweedaagse: een fietstocht vanuit Vroomshoop naar een plek in Nederland of Duitsland, waarbij totaal ongeveer 300 km wordt gefietst in 2 dagen. Voor de overnachting en een begeleidend busje zal aan de deelnemers een bijdrage worden gevraagd.
 • Driedaagse: een fietstocht in het buitenland waarbij, naast uitdagende afstanden, ook de nodige hoogtemeters worden gefietst. Per auto en bus rijden we naar een bestemming waar we overnachten; van daaruit worden tochten georganiseerd in de omgeving. Ook hiervoor betalen de deelnemers de overnachting en de gezamenlijke kosten die tijdens de tochten worden gemaakt.
 • Meerdaagse: evenals de driedaagse heeft deze eveneens een bestemming in het buitenland, maar naar nog meer uitdagende bestemmingen, zoals de Alpen of Dolomieten.

Jaarlijks wordt het programma opnieuw vastgesteld; de data worden z.s.m. na het vaststellen gepubliceerd. Houd hiervoor de agenda in de gaten. Voor het inschrijven van de meerdaagse tochten ontvangen de leden een afzonderlijke brief per mail met nadere informatie en de hoogte van de bijdrage die hiervoor wordt gevraagd.

Uitvalsbasis voor de trainingen en tochten is de sportaccommodatie van voetbalvereniging Sportlust, Flierdijk 5b, 7681 RB Vroomshoop.

Lidmaatschap

Belangstelling om mee te fietsen? Fiets vrijblijvend enkele keren mee met één van onze groepen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris (info@wtcvroomshoop.nl). Om je aan te melden als lid kun je het aanmeldingsformulier gebruiken en deze ingevuld naar het ledensecretariaat (ledenadministratie@wtcvroomshoop.nl) te sturen (sla het document eerst op en voeg die als bijlage bij de mail). Wanneer het lidmaatschap is aangegaan, verplicht men zich tot het jaarlijks betalen van de contributie. De hoogte van het bedrag wordt per jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Veiligheid

Als fietsers zijn we deelnemers aan het verkeer. Fietsen in een groep brengt altijd een zeker risico met zich mee. Iedere fietser in de groep is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag op de weg en voor de staat van onderhoud van zijn/haar fiets. Verder zijn er enkele spelregels die een fietsgroep als geheel en de individuele clubleden binnen de groep in acht dienen te nemen:

 • Alle deelnemers aan gezamenlijke tochten hebben een helmplicht.
 • Tijdens de rit volgen we instructies van de toerleider (die de route / snelheid aangeeft) en de wegkapitein (die de snelheid, veiligheid en wissels bewaakt).
 • We houden ons aan verkeersregels.
 • Binnen de bebouwde kom wordt niet harder gefietst dan 25 km/u.
 • In een groep fietsen maximaal 14 leden. Bij meer dan 14 deelnemers wordt de groep gesplitst in 2 of meer fietsgroepen. Deze groepen fietsen met een onderlinge afstand van minimaal 100 m.
 • Instructies en aanwijzingen m.b.t. route en verkeer worden van voor naar achter of van achter naar voor doorgegeven.
 • Als aanwijzing voor de routes gelden instructies: links, rechts, oversteken, smal (waarbij de groep compacter gaat rijden doordat de fietser aan de linkerkant iets inhoudt en half tussen twee rechterfietsers komt te rijden), achter elkaar (waarbij geritst wordt zodat de deelnemers achter elkaar fietsen en ruimte laten voor het overige verkeer).
  Wanneer lek of pech wordt geroepen zoekt de groep zo snel mogelijk een veilige plek en blijft daar wachten tot het euvel is verholpen (uiteraard helpen we elkaar bij om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk weer verder kunnen fietsen).
  Bij tegemoet komend verkeer wordt tegen geroepen, bij verkeersdeelnemers die we voorbij gaan roepen we voor. Wanneer een verkeersdeelnemer ons wil inhalen wordt er achter geroepen.
 • Na een scherpe bocht, een afslag, het oversteken, het ritsen wordt er vooraan in een rustiger tempo doorgefietst. Pas wanneer de groep compleet is wordt er weer snelheid gemaakt.
 • In de groep fiets je met je handen bij de remmen en niet midden op het stuur. Ook wordt in een groep geen gebruik gemaakt van een ligstuur.
 • De wegkapitein probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van een fluit. Een kort fluitsignaal betekent een wissel, een lang signaal betekent dat de groep gaat stoppen op een veilige plek (waar we het overige verkeer niet hinderen)

Wanneer iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen we ons motto “samen uit, samen thuis” ook daadwerkelijk realiseren.

Armband van de wegkapitein

Privacy

Leden van WTC Vroomshoop delen bewust of onbewust persoonsgegevens met ons. Uiteraard is de vereniging gehouden aan de geldende AVG-regels. De club heeft een privacyverklaring opgesteld waarin staat vermeld welke gegevens worden verwerkt, op welke manier en hoe dat gebeurt. Klik hier om deze verklaring in te zien.

Daarnaast delen wij gegevens en beeldmateriaal van onze leden via onze website, de Facebookpagina, in clubbladen en nieuwsbrieven en op de clubpagina van www.fietssport.nl. Uiteraard doen we dat niet zonder de toestemming van onze leden. Leden kunnen in een toestemmingsverklaring kenbaar maken waarvoor ze wel en waarvoor ze geen toestemming geven. Deze verklaring is altijd weer te wijzigen. Klik hier voor een exemplaar voor de toestemmingsverklaring, druk deze af en geef aan waarvoor u wel toestemming geeft. Een ingevuld exemplaar kan naar het correspondentieadres van de club worden gestuurd of bij één van de bestuursleden worden ingeleverd.